Дървостругарството е поминък, породил се от естествената среда, богата на гори и реки.


Дървостругарите изработват своите изделия от различен дървен материал.


Средство за изработване на струговани съдове и елементи е стругът. В началото е задвижван с водна сила, а днес с електричество.

Самият процес става със специални дълги длета.


Готовите изделия се обработват с импрегниращи смеси, съдържащи пчелен восък, зехтин и други природни съставки, които са тайни на майстора.